Επικοινωνήστε μαζί μας

divemag2009@gmail.com

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Απόκτηση άδεια αλιείας


Δείτε τι χρειάζεστε για να αποκτήσετε άδεια αλιείας.


Η ερασιτεχνική άδεια αλιείας του σκάφους μας (Άρθρο 1 του β.δ. 666/1966, ΦΕΚ 160 Α΄) είναι ένα βιβλιάριο το οποίο χορηγείται μετά από σχετική αίτηση στο τοπικό Λιμεναρχείο. Η διάρκεια ισχύος της άδειας είναι δύο χρόνια και ανανεώνεται από το ίδιο Λιμεναρχείο στα τέλη του δεύτερου χρόνου για άλλα δύο χρόνια...


Δικαιολογητικά:

* Έντυπο ατομικής ερασιτεχνικής αδείας αλιείας

* Αίτηση για την εν λόγω άδεια σκάφους.

* Έντυπο ερασιτεχνικής άδειας αλιείας του σκάφους από τη Λιμενική Αρχή αξίας (35€)

* Διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. ποσού αναλόγως της ιπποδυνάμεως μηχανής, η οποία υπολογίζεται για τα κωπήλατα και για μηχανοκίνητα με ιπποδύναμη έως δέκα (10) ίππους στα 29,35 € στον Κ.Α.Ε. 1259 και για κάθε ίππο παραπάνω 1,47 €.

* Αποδεικτικό Είσπραξης Λιμενικής Αρχής τριών ευρώ (03€) υπέρ ΜΤΝ.

* Αποδεικτικό Είσπραξης Λιμενικής Αρχής οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (08,50€) υπέρ ΕΚΟΕΜΝ.

* Φωτογραφία τύπου ταυτότητος ιδιοκτήτη.

* Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερομένου.

* Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ενδιαφερομένου.

* Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.ΣΤΟΠ ΕΛΕΓΧΟΣ


Ανανέωση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας σκάφους

Δικαιολογητικά:


* Διπλότυπο είσπραξης Δημόσιου Ταμείου 14,67 €.

* Προσκόμιση ερασιτεχνικής ατομικής άδειας αλιείας ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.

* Τριπλότυπο ΜΤΝ τριών ευρώ (03) €.

* Τετραπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ πέντε ευρω (05) €.

* Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.

* Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.

* Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.


Εδώ σε περίπτωση ελέγχου τα πρόστιμα είναι άκρως τσουχτερά. Από την στιγμή που θα υπάρχει ψαροντούφεκο ξεχασμένο στο σκάφος μας, η άδεια ερασιτεχνικής αλιείας είναι απαραίτητη να βρίσκεται μέσα στο σκάφος και ας μην κάνουμε ψαροντούφεκο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: