Επικοινωνήστε μαζί μας

divemag2009@gmail.com

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υ/Β ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Υ.Δ.Α.


Η Επιτροπή Υποβρύχιας Αλιείας της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. αποτελούμενη από τους Δ. Μπουφίδη, Ν. Καμπάνη, Γ. Δούναβη, Μ. Γιάνκο, Α. Κωστανάσιο, Κ. Μακρή, Λ. Δερτιλή και Χ. Πλαστουργό έλαβε τις εξής αποφάσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν την 10.1.2011 από την εκτελεστική επιτροπή της Ομοσπονδίας:


1) Την τροποποίηση του κανονισμού του ατομικού πανελληνίου πρωταθλήματος υποβρύχιας αλιείας. Έγιναν επί μέρους επουσιώδεις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σε πολλά άρθρα. Οι κύριες τροποποιήσεις είναι οι τρεις ακόλουθες:


α) Εφαρμογή της νομοθεσίας και εισαγωγή ρητής απαγόρευσης της η χρήσης υ/β φωτός στην υ/β αλιεία επί ποινή ακύρωσης.


β) Δημιουργία κατηγοριών ανδρών – γυναικών. Το πρωτάθλημα κατηγορίας γυναικών θα απαιτεί τουλάχιστον 2 συμμετοχές και εφόσον δεν συγκεντρώνει τουλάχιστον 4 συμμετοχές, θα διεξάγεται υποχρεωτικά ταυτόχρονα με κάποιο άλλο αγώνα υποβρύχιας αλιείας, ατομικό ή ομαδικό, εγκεκριμένο από την Ομοσπονδία. Η τελευταία δυνατότητα, πάντως, θα υφίσταται, ακόμα και αν οι συμμετοχές στην κατηγορία των γυναικών θα είναι άνω των τριών. Εφόσον στην κατηγορία των γυναικών μετέχει μόνο μία αθλήτρια, αυτή θα μπορεί να αγωνισθεί στο πρωτάθλημα ανδρών με σχετική εισήγηση της επιτροπής υποβρύχιας αλιείας της Ομοσπονδίας.


γ) Απαγόρευση διαφήμισης προϊόντων ή/και υπηρεσιών που δεν ανήκουν σε επίσημους χορηγούς του πρωταθλήματος με έμμεσο ή άμεσο τρόπο σε όλες τις επίσημες εκδηλώσεις του προγράμματος του πρωταθλήματος. Μόνο οι αθλητές, οι οποίοι θα έχουν καταθέσει την Ομοσπονδία αντίγραφο συμβάσεως χορηγίας (η οποία έχει εγκριθεί από την Ομοσπονδία και κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ), θα έχουν δικαίωμα να προβάλουν το χορηγό τους στις επίσημες αθλητικές εμφανίσεις τους. Τα λογότυπα των κατασκευαστών του αθλητικού και καταδυτικού υλικού και ρουχισμού που χρησιμοποιούν οι αθλητές δεν θα επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερα από ..... εκ. x ..... εκ.. Η απαγόρευση αυτή δεν θα ισχύει για τη διαφήμιση των επίσημων χορηγών του πρωταθλήματος. Το ανωτέρω μέτρο έχει σκοπό να δώσει κίνητρα σε χορηγούς του πανελληνίου πρωταθλήματος.
Ο νέος κανονισμός θα δημοσιευθεί μόλις κοινοποιηθεί από την Ομοσπονδία στην Επιτροπή.


2) Τον αποχωρισμό του ομαδικού αγωνίσματος του πανελληνίου πρωταθλήματος από το ατομικό και τη διεξαγωγή ξεχωριστού ομαδικού πανελληνίου πρωταθλήματος σωματείων - ομίλων (σε ζευγάρια) όπως σε όλες τις προηγμένες χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία).  Το γεγονός θα επιτρέψει σε νέους αθλητές να πάρουν μέρος σε πανελλήνιο πρωτάθλημα χωρίς το άγχος του μοναχικού ψαρέματος και με το βάρος των εξόδων να μοιράζεται στα δύο. Οι αγώνες μπορούν να είναι κολυμπητοί ή με σκάφη, ανάλογα με τη δυνατότητα των διοργανωτών ομίλων.
Ο νέος κανονισμός θα δημοσιευθεί μόλις κοινοποιηθεί από την Ομοσπονδία στην Επιτροπή.


3) Τη διενέργεια εκδηλώσεως – ημερίδας στα γραφεία της Ομοσπονδίας στις 11 Μαΐου 2011 (Ημερίδα Υποβρύχιας Αλιείας), με πάνελ ομιλητών τους αθλητές της εθνικής ομάδας: Μ. Γιάνκο, Γ. Σιδέρη, Γ. Δεγαΐτα, Κ. Μακρή, Δ. Σαραντινό, Λ. Δερτιλή και Δ. Μπαρσάκη.  Στην ημερίδα αυτή θα συζητηθούν θέματα της αγνιστικής υ/β αλιείας και ο κάθε συμμετέχων θα μπορεί να απευθύνει ερωτήματα στο πάνελ. Η γενική είσοδος για μη αθλητές της Ομοσπονδίας θα είναι € 10.


4) Τη διενέργεια εκδηλώσεως – ημερίδας στα γραφεία της Ομοσπονδίας στις 18 Μαΐου 2011 (Ημερίδα Νομοθεσίας Υ/Β Αλιείας), με πάνελ ομιλητών: Α. Αργυρακόπουλος (Υποναύαρχος ε.α. Λ.Σ.), Γ. Βλάχος (Δικηγόρος), Ν. Καμπάνης (Δικηγόρος), ένας Εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος. Στην ημερίδα αυτή θα συζητηθούν θέματα νομοθεσίας της ερασιτεχνικής υ/β αλιείας και ο κάθε συμμετέχων θα μπορεί να απευθύνει ερωτήματα στο πάνελ. Η γενική είσοδος για μη αθλητές της Ομοσπονδίας θα είναι € 10.


5) Την από κοινού με τις άλλες επιτροπές της Ομοσπονδίας δημιουργία περιπτέρου Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α. στην έκθεση NATEX 2011 στο Παλαιό Ανατολικό Αεροδρόμιο στο διάστημα 1  - 5 Απριλίου 2011.


6) Την, μετά από συνεννόηση με την Π.Ε.Ε.Α.Ψ., αποστολή εγγράφων στα αρμόδια υπουργεία για τα θέματα ερασιτεχνικής υποβρύχιας αλιείας (Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη), με τα οποία να διαβιβάζει τις θέσεις της ως αρμόδιο όργανο για την αθλητική διεξαγωγή αυτής.


7) Η επιτροπή όρισε τις ημερομηνίες των εγχώριων διοργανώσεωνως εξής: 


13 Φεβρουαρίου 2011:  Διασυλλογικός αγώνας open Αλκυόνη 2011 Σ.Φ.Υ.Κ. ΓΛΑΥΚΟΥ

10 Απριλίου 2011: 5ο Κύπελλο Νέων Π.Σ.Α.Υ.Κ. (πιθανώς Α.Ο. Αλιάς Πορτοχελίου)


4-5 Ιουνίου 2011: 41ο Ατομικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υ/Β Αλιείας Ανδρών 2011 (πιθανώς Ν.Ο. Λαγονησίου).


2 Ιουλίου 2011: 1ο Ατομικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υ/Β Αλιείας Γυναικών 2011


3 Ιουλίου 2011: 41ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ναυτικών Ομίλων 2011

Η ημερομηνία διεξαγωγής του 28ου Ερωαφρικανικού πρωταθλήματος Υ/Β Αλιείας 2011 θα είναι 16-18 Σεπτεμβρίου 2011 στο Peniche της Πορτογαλίας.


Η επιτροπή Υ/Β/ Αλιείας της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: